انگشتر توپاز هفت رنگ
مفید در درمان کم اشتهایی , ناراحتی های فک , پر اشتهایی روانی و چاقی، درمان ناراحتی های پوستی و...
کد کالا2184
قیمت 25.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر عقیق شرف الشمس - سیاه قلم
رفع چشم زخم , ایجاد خوش شانسی , محافظ و نگهبان جسم و روح , آرامش بخش , ایجاد تعادل و اعتماد به نفس و ...
کد کالا2182
قیمت 30.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر عقیق قرمز یمن
رفع چشم زخم , ایجاد خوش شانسی , محافظ و نگهبان جسم و روح , آرامش بخش , ایجاد تعادل و اعتماد به نفس و ...
کد کالا945
قیمت 45.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر فیروزه نیشابوری فریم دست ساز
خواص سری: جهت چشم زخم - دفع انرژی های منفی - محافظت از فرد در برابر  حوادث و بلایا - ایجاد آرامش - تقویت اعصاب و ...
کد کالا725
قیمت 25.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر مروارید با روکش آب طلا سفید
دفع نیروهای منفی و جذب فرشتگان, اضطراب و نگرانی ها رااز بین میبرند و  ابتکار,حساسیت و الهام به ما میدهند و...
کد کالا2190
قیمت 25.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر یاقوت سرخ جواهری مردانه
ایجاد خوش بختی , شادی , عشق ورزی , آرامش , شجاعت , روشن بینی , محافظت در برابر امواج منفی و ...
کد کالا2139
قیمت 60.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر یاقوت کبود
نماد ثروت و توانگری, عشق , طلسم خوشبختی , ضد پیری , ازدیاد محبت بین زن و شوهرن , انرژی بخش و...
کد کالا3920
قیمت 20.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر یاقوت کبود
ایجاد خوش بختی , شادی , عشق ورزی , آرامش , شجاعت , روشن بینی , محافظت در برابر امواج منفی و ...
کد کالا2178
قیمت 20.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 
                       

انگشتر زمرد - مردانه
نماد ثروت و توانگری, عشق , طلسم خوشبختی , ضد پیری , ازدیاد محبت بین زن و شوهر , انرژی بخش و ...
کد کالا2140
قیمت 45.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر عقیق قرمز
رفع چشم زخم , ایجاد خوش شانسی , محافظ و نگهبان جسم و روح , آرامش بخش , ایجاد تعادل و اعتماد به نفس و ...
کد کالا2315
قیمت 15.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر فیروزه نیشابوری جواهری
خواص سری: جهت چشم زخم - دفع انرژی های منفی - محافظت از فرد در برابر  حوادث و بلایا - ایجاد آرامش - تقویت اعصاب و ...
کد کالا2142
قیمت 20.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر مروارید با روکش آب طلا سفید
دفع نیروهای منفی و جذب فرشتگان, اضطراب و نگرانی ها رااز بین میبرند و  ابتکار,حساسیت و الهام به ما میدهند و...
کد کالا2186
قیمت 25.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر پنج سنگ
شامل نگین های: عقیق یمن ، فیروزه نیشابوری ، زمرد ، در نجف ، یاقوت
کد کالا2183
قیمت 25.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر یاقوت کبود
نماد ثروت و توانگری, عشق , طلسم خوشبختی , ضد پیری , ازدیاد محبت بین زن و شوهرن , انرژی بخش و...
کد کالا3720
قیمت 20.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر یاقوت کبود
نماد ثروت و توانگری, عشق , طلسم خوشبختی , ضد پیری , ازدیاد محبت بین زن و شوهرن , انرژی بخش و...
کد کالا3820
قیمت 20.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر یاقوت کبود جواهری مردانه
نماد ثروت و توانگری, عشق , طلسم خوشبختی , ضد پیری , ازدیاد محبت بین زن و شوهرن , انرژی بخش و...
کد کالا2152
قیمت 60.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 
                       

 

 

 

 

 

 
  
   
 

 

انگشتر عقیق قرمز جواهری
رفع چشم زخم , ایجاد خوش شانسی , محافظ و نگهبان جسم و روح , آرامش بخش , ایجاد تعادل و اعتماد به نفس و ...
کد کالا2185
قیمت 20.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر فیروزه نیشابوری ساده
خواص سری: جهت چشم زخم - دفع انرژی های منفی - محافظت از فرد در برابر  حوادث و بلایا - ایجاد آرامش - تقویت اعصاب و ...
کد کالا745
قیمت 45.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر مروارید با روکش آب طلا سفید
دفع نیروهای منفی و جذب فرشتگان, اضطراب و نگرانی ها رااز بین میبرند و  ابتکار,حساسیت و الهام به ما میدهند و...
کد کالا2188
قیمت 25.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر یاقوت سرخ - نگین درشت مردانه
ایجاد خوش بختی , شادی , عشق ورزی , آرامش , شجاعت , روشن بینی , محافظت در برابر امواج منفی و ...
کد کالا2141
قیمت 45.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر یاقوت کبود
نماد ثروت و توانگری, عشق , طلسم خوشبختی , ضد پیری , ازدیاد محبت بین زن و شوهرن , انرژی بخش و...
کد کالا325
قیمت 25.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

 

انگشتر یاقوت کبود
ایجاد خوش بختی , شادی , عشق ورزی , آرامش , شجاعت , روشن بینی , محافظت در برابر امواج منفی و ...
کد کالا2177
قیمت 30.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید

انگشتر عقیق شرف الشمس
رفع چشم زخم , ایجاد خوش شانسی , محافظ و نگهبان جسم و روح , آرامش بخش , ایجاد تعادل و اعتماد به نفس و ...
کد کالا2315
قیمت 15.000 تومان
خرید جواهر - کلیک کنید